66,12 

Jednoduchý nastaviteľný postupový spojovací prostriedok