POLYGONY, s. r. o.
Malacká 10031
900 31 Stupava

IČO: 52 975 011
DIČ: 2121194449
IČ DPH: SK2121194449

Spoločnosť je platcom DPH.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel Sro, vložka č.: 143610/B

Bankové spojenie:
Peň. ústav: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2401818566/8330
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK96 8330 0000 0024 0181 8566